SUN

Best Music
-

Best Music
-

Bigkis Ng Katotohanan
-

Ilaw Ng Pag-asa
-

Kaibigan, mahal ka ni Jesus
-

BIBLIYA: Ang Mabuting Balita
-

BIBLIYA: Ang Mabuting Balita
-

BIBLIYA: Ang Mabuting Balita
-

The 70s & More
-

Ang Galing Mo Doc
-

Mumunting Kutitap
-

Absolutely 24/7
-

Flashback
-

Fast Track Rewind
-

Sunday Buffet All The Way
-

Gladly Yours
-